Informace

Výpočetní program

Všem potenciálním zákazníkům nabízíme poradenství při zpracování světelně technického projektu nebo přímo provedení výpočtu osvětlení našim pracovníkem. Dále poskytujeme software pro výpočet umělého osvětlení Wils 6.3 od firmy Astra a.s.

Tento software velice dobře komunikuje s programy AutoCAD a IntelliCAD. Výhodou je možnost importu a exportu dat přímo do projektů otevřených v těchto programech.

Společnost INGE vlastní světelnou laboratoř, kde provádí světelně technická měření všech nových svítidel, ale i namátkové měření náhodně vybraných svítidel z výroby. Z těchto měření vytváříme kompletní databázi světelně technických parametrů svítidel, která je součástí softwaru Wils.