O SPOLEČNOSTI

 

 

 

Hodnoty a záměry
Naprostá orientace na zákazníka
Vysoká kvalita výrobků
Inovace, které přinášejí nová řešení a úspory
Společná odpovědnost za životní prostředí


Výrobky a služby
Společnost se zaměřuje na vývoj a výrobu technických interiérových a exteriérových svítidel pro kancelářské a administrativní komplexy, obchodní centra, školy a sportovní areály, průmyslové výrobní provozy a sklady, dopravní stavby, společenské, historické a církevní budovy a zdravotnická zařízení. Velkou část výrobního programu tvoří speciální a atypická svítidla upravená či vyvinutá dle požadavků zákazníků.
INGE dlouhodobě spolupracuje s investory a architekty, s projektanty, elektromontážními a stavebními fi rmami a distributory v tuzemsku i zahraničí a poskytuje jim širokou podporu. Společnost pravidelně vystavuje na významných veletrzích a pro odbornou veřejnost pořádá semináře. Zákazníkům je k dispozici zkušený obchodní tým, pružně reagující na jejich dotazy, požadavky a připomínky. Světelní technici v Opavě zpracovávají návrhy osvětlení, světelné výpočty objektů a poskytují odborné poradenství.


Energetický audit
INGE je připravena zpracovat energetický audit osvětlení Vaší budovy nebo projektu a navrhnout optimální řešení osvětlení s ohledem na maximální úsporu energie a provozních nákladů při současném splnění hygienických norem.

 

Řízení a regulace osvětlení
Současným trendem je komplexní řízení osvětlení budov. INGE vyrábí nejen svítidla, která lze jednoduše stmívat, ale i složité počítači řízené soustavy svítidel. Takové osvětlovací soustavy, řízené pomocí SW programů v závislosti na čase a signálech senzorů přítomnosti osob a světelných čidel, je možné spravovat a diagnostikovat na dálku pomocí internetu. To přináší uživateli řadu výhod a úspor.

 

Inovace
Dlouhodobou strategií společnosti je být na špici v aplikaci všech nových trendů a technologií v oblasti osvětlovací techniky.
Ve spolupráci s Českou osvětlovací společností a Technickou universitou VŠB Ostrava realizovala v letech 2009 a 2010 projekt vývoje a výroby svítidel s vysokou účinností. Dlouhodobě vysoký podíl inovativních výrobků na tržbách společnosti plánuje INGE nadále zvyšovat, zejména v oblasti LED technologií.


Spolupráce se světovými lídry
Pouze kombinace nejmodernější výrobní technologie a kvalitních komponentů zajistí uživateli dlouhodobě spolehlivý výrobek. To je pravidlo, které společnost respektuje při vývoji a výrobě svítidel. Řídící jednotky pro řízení světelných soustav a elektronické předřadníky firem OSRAM, HELVAR a TRIDONIC umožňují poskytování nadstandardní záruky na dodaná svítidla.


Projekty
V tuzemsku se INGE podílí na realizaci zajímavých projektů, zejména těch, kde je požadováno kvalitní, inovativní a úsporné osvětlení. Většinu své produkce exportuje INGE do zahraničí. Jejími tradičními obchodními partnery jsou zákazníci ze zemí evropské unie, společnost však vyváží i do zámoří. Podíl exportu na tržbách společnosti se neustále zvyšuje a nyní dosahuje 80%. To by nebylo možné bez vysoké kvality a pružnosti výroby i dodávek.


Ochrana životního postředí
Ochrana životního prostředí je pro společnost jedním z prvořadých cílů. Svítidla jsou vyvíjena s ohledem na snížení spotřeby materiálu a energie při jejich výrobě a provozu. Veškeré činnosti společnosti jsou prováděny s ohledem na životní prostředí, ať už se týkají samotné výroby či likvidace odpadu. INGE je součástí systému sběru a recyklace elektrozařízení a obalových materiálů.

 

 

 

 

 

 

zzzzzzhjghghjjghjghj ghjghjgh